Instytut Techniki Cieplnej zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje specjalistycznym sprzętem pomiarowym oraz zaawansowanymi narzędziami obliczeniowymi, co pozwala na wszechstronną analizę bardzo szerokiego spektrum zagadnień technicznych. W szczególności Instytut Techniki Cieplnej proponuje współpracę w zakresie:

 • Analizy termodynamicznej procesów technologicznych
 • Analizy skumulowanego zużycia energii i egzergii
 • Doskonalenia gospodarki cieplnej
 • Analizy systemowej instalacji energetycznych
 • Technicznej i ekonomicznej optymalizacji instalacji energetyki rozproszonej
 • Badania przepływu gazów rzeczywistych
 • Badania procesów energetyki jądrowej
 • Modelowania funkcjonowania sieci gazowych
 • Procesów spalania i tworzenia się związków toksycznych
  • Pokazowa plantacja roślin energetycznych
  • Lista TOPTEN - kotły małej mocy
 • Wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Badania silników spalinowych
 • Optymalizacji urządzeń i procesów energetycznych
 • Modelowania systemów energetycznych
 • Modelowania zagadnień przepływu ciepła poprzez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie
 • Modelowania sprzężonych zjawisk cieplno-przepływowych, również z reakcjami chemicznymi i zmianą fazy
 • Badania własności materiałów

Powyższe zagadnienia badawcze wspomagane są następującym zapleczem badawczym:

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronach zakładów Instytutu (dolna część strony). Pracownicy Instytutu są otwarci na nowe tematy i obszary badawcze. W przypadku zainteresowania naszą ofertą bardzo prosimy o kontakt z z-ca dyrektora ds. nauki lub kierownikami zakładów.