2019

 

 

2018


2017


2016

 • Rozkład węglowodorów aromatycznych w sprzężonym procesie karbonizowanie - reforming parowy w zależności od właściwości adsorpcyjnych i katalitycznych pozostałości koksowej
  Kierownik: Agnieszka Korus

2015

 • Nieniszcząca metoda wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych.

 • Kierownik: Ryszard Białecki


2013

 

 • Innowacyjne badania procesowe i systemowe dla ekspansji energetyki biogazowej w Polsce
  Kierownik: Wojciech Stanek

2012

 

2011

 

 • Badania nad zmniejszeniem emisji tlenków azotu z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych
  Kierownik: Ryszard Wilk 
 • Doskonalenie metod optymalizacji termoekologicznej procesów cieplnych
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł 
 • Piroliza mieszanek biomasy
  Kierownik: Andrzej Szlęk 
 • Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka 
  Kierownik: Andrzej J. Nowak

2010

 

 • Eksperymentalno-numeryczne badania procesów cieplno-przepływowych w otwartym inkubatorze dla niemowląt
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł
 • Optymalizacja konstrukcji laboratoryjnych i przemysłowych komór termostatycznych o naturalnej cyrkulacji za pomocą zweryfikowanej eksperymentalnie analizy numerycznej
  Kierownik: Jacek Smołka
 • Optymalizacja gospodarowania energią i mediami w komunalnych obiektach oświatowych
  Kierownik: Joachim Kozioł
 • Model własności radiacyjnych gazów aktywnych optycznie
  Kierownik: Gabriel Węcel 
 • Analiza termodynamiczno - numeryczna układu: ogrzewany (chłodzony) obiekt - sprężarkowa parowa pompa grzejna - gruntowy wymiennik ciepła
  Kierownik: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała

2009

 

 • Analiza i optymalizacja układów skojarzonych energetyki rozproszonej zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy
  Kierownik: Jacek Kalina
 • Eksperymentalno-obliczeniowe analizy cieplno-przepływowe ożebrowanych krzyżowoprądowych wymienników ciepła z równomiernym przepływem czynników 
  Kierownik: Jan Składzień
 • Optymalizacja kształtu wybranych elementów konstrukcyjnych transformatora elektrycznego i jego obudowy prowadząca do zmniejszenia strat mocy w oparciu o zweryfikowaną eksperymentalnie cieplno przepływową analizę numeryczną 
  Kierownik: Jacek Smołka

2008

 

 • Badania nad wyznaczaniem strat ciepła z rurociągów napowietrznych w oparciu o wyniki pomiarów termowizyjnych
  Kierownik: Tadeusz Kruczek 
 • Termodynamiczna analiza stanów awaryjnych w obudowach bezpieczeństwa wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych III generacji z wykorzystaniem sprzężonych modeli jedno i trójwymiarowych 
  Kierownik: Tomasz Bury

2007

 

 • Modelowanie zjawisk transportu ciepła, pędu i masy w mokrej chłodni kominowej o ciągu naturalnym
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Diagnostyka energetyczna i egzegetyczna z wykorzystaniem wyników modelowania empirycznego
  Kierownik: Wojciech Stanek
 • Badania owiewowo-kriogenicznej metody oziębiania produktów w komorach chłodniczych
  Kierownik: Wiesław Gazda
 • Modelowanie empiryczne obiegu parowego dla zaawansowanych systemów kontroli eksploatacji
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • Wykorzystanie egzergii kriogenicznej skroplonego gazu ziemnego do wytworzenia elektryczności
  Kierownik: Jan Szargut
 • Ocena ekologiczna procesu spalania pyłu węglowego w technologii HTAC
  Kierownik: Andrzej Szlęk

2006

 

 • Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Opracowanie technologii zgazowania biomasy oraz współspalania uzyskanego gazu z węglem
  Kierownik: Ryszard Wilk
 • Rozwiązywanie odwrotnych nieliniowych zadań przepływu ciepła z zastosowaniem metody optymalnej dekompozycji ortogonalnej
  Kierownik: Adam Fic
 • Modelowanie numeryczne i analiza wiarygodności przepływów z powierzchnią swobodną w wybranych procesach przemysłowych
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Badania emisji rtęci i innych metali śladowych podczas spalania węgla kamiennego oraz współspalania z biomasą
  Kierownik: Andrzej Ksiądz

2005

 

 • Identyfikacja parametrów termofizycznych ortotropowych materiałów stałych oraz ich zależności temperaturowych za pomocą wybranych metod rozwiązywania odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła
  Kierownik: Stanisław Kucypera
 • Analiza wpływu nierównomiernego nadmuchu powietrza na efekty termodynamiczne działania krzyżowoprądowej ożebrowanej chłodnicy cieczy
  Kierownik: Jan Składzień
 • Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Badania procesu zapłonu i spalania paliw gazowych w utleniaczu o wysokiej temperaturze
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • http://www.itc.polsl.pl/newitc/templates/itc_v-1.3.2/images/li.gif);">Zastosowanie metod odwrotnych rozwiązywania wybranych zagadnień konwekcyjno-dyfuzyjnych ze zmianą fazy do identyfikacji warunków brzegowych na przykładzie zjawisk metalurgicznych zachodzących podczas napawania cermetali i ciągłego odlewania stali
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł
 • Modelowanie empiryczne złożonych procesów cieplnych i energotechnologicznych
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • Porównanie optymalizacji ekonomicznej i termo-ekologicznej procesów cieplnych
  Kierownik: Jan Szargut
 • Modelowanie matematyczne nieustalonego radiacyjnego przepływu ciepła w zaawansowanych, nowatorskich technologiach spalania
  Kierownik: Zbigniew Rudnicki
 • Doskonalenie narzędzi matematycznych do rozwiązywania zadań radiacyjnego transportu energii
  Kierownik: Gabriel Węcel
 • Analiza termodynamiczna i ekologiczna usuwania dwutlenku węgla z gazu Corex w celu integracji procesu COREX z zespołem wielkopiecowym i elektrociepłownia hutniczą
  Kierownik: Andrzej Ziębik

2004

 

 • Analiza numeryczna procesów przepływu ciepła w wybranych transformatorach elektrycznych
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Badania eksperymentalne oraz modelowanie matematyczne zapłonu i spalania oleju
  Kierownik: Antoni Zajdel
 • Optymalizacja wykorzystania przemysłowej energii odpadowej do celów ziębniczo-grzejnych przy uwzględnieniu aspektów probabilistycznych
  Kierownik: Joachim Kozioł

2003

 

 • Wykorzystanie analizy egzergetycznej do oceny skutków ekologicznych w procesach cieplnych
  Kierownik: Wojciech Stanek
 • Periodyczne zamrażanie produktów o dużej zawartości wody a zwłaszcza produktów spożywczych
  Kierownik: Joachim Kozioł
 • Zastosowanie metod modelowania prostych i odwrotnych zagadnień transportu masy i energii do analizy wybranych zanieczyszczeń w gruncie
  Kierownik: Adam Fic
 • Ekologiczne oraz eksploatacyjne uwarunkowania współpracy konwerterów katalitycznych z tłokowymi silnikami spalinowymi
  Kierownik: Stefan Postrzednik
 • Analiza procesów cieplnych i przepływowych w obudowach bezpieczeństwa wodnych reaktorów jądrowych w czasie awarii rozszczelnieniowych
  Kierownik: Jan Składzień

2002

 

 • Zastosowania praktyczne analizy egzergetycznej
  Kierownik: Jan Szargut
 • Analiza możliwości i celowości wykorzystania gruntu jako odnawialnego źródła energii w układzie sprężarkowa parowa pompa grzejna - gruntowy wymiennik ciepła
  Kierownik: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
 • Optymalizcja parametrów termicznych wybranych typów okien
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Badania procesu spalania oleju opałowego przy superwysokim podgrzewaniu powietrza
  Kierownik: Ryszard Wilk
 • Zastosowanie modelowania sprzężonych procesów transportu ciepła i substancji w układach z reakcjami chemicznymi  do analizy wybranych etapów procesu ogniowej rafinacji miedzi
 • Kierownik: Andrzej Nowak
 • Uzgadnianie parametrów kalorycznych pary wodnej przed i po rozprężeniu w grupach stopni turbiny upustowo-kondensacyjnej z zastosowaniem metod rachunku wyrównawczego
  Kierownik: Marcin Szega

2001

 

 • Niskoegzergetyczne systemy ogrzewania budynków
  Kierownik: Janusz Skorek
 • Analiza odwrotnych zagadnień przepływu masy i ciepła w stanach ustalonych
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł