• 2019

 • NB-123/RIE6/2019 Ocena efektywności termoizolacji pieca próżniowego 3-H02, metodą natryskową „HPC – Hot Pipe Coating”, należącego do PKN Orlen
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł
 • NB-67/RIE6/2019 Projektowanie podkrytycznej strumienicy na czynnik R744
  Kierownik: Jacek Smołka

 • 2018

 • NB-379/RIE6/2018: Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu wielkopiecowego
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-376/RIE6/2018: Badania w projekcie HighEFF WP2.2 2018
  Kierownik: Jacek Smołka
 • NB-297/RIE6/2018: Wykonanie obliczeń emisji NOx z opalania baterii koksowniczej gazem koksowniczym z dodatkiem spalin
  Kierownik: Andrzej Szlęk
   
 • NB-285/RIE6/2018: Projektowanie strumienicy gazowej na czynnik R744
  Kierownik: Jacek Smołka
 • NB-283/RIE6/2018 Opracowanie narzędzia symulacyjnego do analizy procesu utwardzania żywic światłoutwardzalnych

  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • NB-273/RIE6/2018 Sumaryczna moc agregatów instalowanych w różnych miejscach i konfiguracjach

  Kierownik: Grzegorz Przybyła


 •  2017
 • NB-300/RIE6/2017: Wykonanie symulacji pracy kotła fluidalnego w celu analizy wpływu zmiany konstrukcyjnej okien wlotowych cyklonów na prace kotła
  Kierownik: Adam Klimanek
 • NB-296/RIE6/2017: Wykonanie badań numerycznych zjawiska erozji stopu komory paleniskowej kotła fluidalnego
  Kierownik: Adam Klimanek
 • NB-249/RIE6/2017 Badania nad hybrydowymi układami adsorpcyjnymi do redukcji emisji  rtęci...
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-248/RIE6/2017: Wykonanie obliczeń numerycznych przepływu spalin w kanałach spalin i reaktorze selektywnej redukcji katalitycznej SCR

  Kierownik: Adam Klimanek

 • NB-241/RIE6/2017: Opracowanie metody pomiarowej oporu cieplnego, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących
 • NB-222/RIE6/2017: Symulacja numeryczna pracy kotła OP – 140 o numerze stacyjnym K-9

  Kierownik: Adam Klimanek

 • NB-214/RIE6/2017: Badania możliwości energetycznego wykorzystania biomasy pochodzącej z wycinki zieleni miejskiej II
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-194/RIE6/2017: Przygotowanie i walidacja algorytmu sterującego hybrydowym węzłem ciepła i chłodu we Wrocławiu
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-94/RIE6/2017: Badania możliwości energetycznego wykorzystania biomasy pochodzącej z wycinki zieleni miejskiej
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-84/RIE6/2017: Analiza warunków przepływu roztworu woda-alkohol w żebrowanej rurze

  Kierownik: Andrzej J. Nowak

 • NB-1/RIE6/2017: Projekt strumienicy na R744
  Kierownik: Jacek Smołka

 • 2016
 • U-666/RIE6/2016: Opinion on Gasdrew Duo 26 kW biomass boiler
  Coordinator: Andrzej Szlęk

 • 2015
 • NB-185/RIE6/2015: Weryfikacja i aktualizacja algorytmów obliczania wskaźników eksploatacyjnych bloków 2 i 3 w elektrowni po modernizacji kotłów
  Coordinator: Henryk Rusinowski
 • NB-148/RIE6/2015: Badanie wpływu dostarczonych próbek powłok refleksyjnych na współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych
  Coordinator: Ireneusz Szczygieł

     

       2014

 • NB-259/RIE6/2014: Development of the passive nigh sky collector concept and heat exchange calculations
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • NB-230/RIE6/2014 (ARP): Analysis of the furnace solutions for thermal oil  boilers and analysis of combining thermowood production with highlyefficient CHP-ORC unit
 • Coordinator: Andrzej Szlęk
 • NB-192/RIE-6/2014: Energy diagnostic and optimization of biomass-fired circulating fluidized bed combustors OFz-201

  Coordinator: Henryk Rusinowski

 • NB-48/RIE-6/2014: Analysis of the applicability of antiadhesive oil to power internal combustion engines
  Coordinator: Andrzej Ksiądz
 • NB-44/RIE6/2014: Economical comparison of the exploatation and investment costs for heat powered and compressor air conditioners for air conditioning of the Podium sports centre
  Coordinator: Arkadiusz Ryfa

          2013


 • NB-299/RIE6/2013: Preliminary calculations for the cooling system of a thermoelectric Seebeck module
  Coordinator:  Wojciech Kostowski
 • NB-124/RIE-6/2013: Scientific consulting on optimizing the energy management in selected natural gas compressor stations
  Coordinator:  Wojciech Kostowski
 • NB-290/RIE-6/2013: Calculation of hydraulic losses for a natural gas network using a computer simulation software
  Coordinator:  Wojciech Kostowski
 • NB-299/RIE6/2013: Technical and economical evaluation of the impact of the introduction of heat powered air conditioners on operation of the district heating network
  Coordinator: Arkadiusz Ryfa 
 • NB-246/RIE-6/2013: Development of balance model of heat power plant for TAURON Wytwarzanie S.A branch of Elektrownia Jaworzno III - Power Plant II
  Coordinator: Henryk Rusinowski
 • NB-242/RIE-6/2013: An opinion on the advantages of use of gas radiant heaters for large industrial space heating
  Coordinator: Ziemowit Ostrowski
 • NB-208/RIE-6/2013: Retrofit of the stoker boiler WR-25/II in a Heat Plant Rydultowy - reduction of nominal power down to 10 MW
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • NB-81/RIE-6/2013: An opinion on the use of luminous heaters for industrial space heating
  Coordinator: Ziemowit Ostrowski
 • NB-95/RIE-6/2013: Business plan of coal power unit for supercritical parameters
  Coordinator: Krzysztof Hoinka
 • NB-38/RIE-6/2013: Preparation of opex evaluation model for CHP units
  Coordinator: Marcin Liszka
 • NB-21/RIE-6/2013: Numerical simulation of combustion air flow through boundary and central combustion chambers of a coke oven with selection of air inlets area for Przyjazn Coke Plant
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • NB-20/RIE-6/2013: Infrared camera measurements of the coke oven in Przyjazn Coke Plant 
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • U-619/RIE-6/2013: Przeprowadzenie oceny termowizyjnej wybranych obiektów (2 obiekty budowlane, fragmenty sieci grzewczej oraz płaszcze 2 pieców technologicznych) na terenie Interspeed Trade w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Coordinator: Marcin Szega

          2012


 • Optimal load selection for district heat exchangers in power units no. 2 and 3 in Jaworzno III Power Station - Power Plant II
  Coordinator: Henryk Rusinowski 
 • Preparation of technical guidelines for conveyor wood chips dryer of capacity 2 t/h
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Numerical model of heat transfer in multiprobe furnace
  Coordinator: Ireneusz Szczygieł
 • Development of energy audit for the technological lines and heat source using the CHP and solar collectors in Fabios SA according to the provided data
  Coordinator: Wiesław Gazda
 • Numerical model of flue gas flow in a wet stack for Ruda Project of Elektrownia Rybnik S.A
  Coordinator: Adam Klimanek
 • Elaboration of the opinion on innovative of series of rotameter made of plastic and fuel assemblies with the accuracy below 1%
  Coordinator: Sebastian Werle 
 • Determination of resistance coefficients for flow through porous structure
  Coordinator: Andrzej J. Nowak 
 • CFD modeling of a coke oven heat regenerator
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • CFD modeling of a chimney for a given flue gas flow
  Coordinator: Andrzej Szlęk  

          2011


 • Elaboration of the matrix covering characterisation of combustion installations up to 5 MW with regards to fuel used, pollutants emmitted and relevant environmental protection technique employed
  Coordinator: Krystyna Kubica
 • Energy analysis of the CFB boiler?s operation in a Jaworzno III Power Plant ? Plant II with the application of a balance model and the operating measurements results
  Coordinator: Henryk Rusinowski
 • Research of processes occurring in coal coking chamber - analysis and detailed evaluation of algorithms for coal coking chamber simulator
  Coordinator: Andrzej J. Nowak  

          2010


          2009


 • Development of the procedure for the determination of kinetic constants of resin composite hardening using inverse method
  Coordinator: Andrzej J. Nowak   
 • Economic analysis and multivariant classification of CCS technologies - Jaworzno III Power Plant
  Coordinator: Marcin Liszka  
 • Calculations of the water temperature changes in quenching tank for steel hardening coupled with cooling system
  Coordinator: Andrzej Szlęk 
 • Investigation on the development of hoisting machine brake discs design method in the aspect of increasing of their thermal resistance
  Coordinator: Ryszard Białecki  
 • Investigation on the possibility of the application of laser flash method in the measurement of thermal properties of carbonaceous materials
  Coordinator: Ryszard Białecki 
 • Mixing of the coke oven gas with nitrogen in the distribution pipe in the coke plant
  Coordinator: Andrzej J. Nowak  
 • Modeling of the combustion of coke-oven gas for various nitrogen content
  Coordinator: Andrzej J. Nowak 
 • Investigation of the influence of REDUXO catalyst on the combustion of solid, liquid and gaseous fuels in boilers, internal combustion engines and turbines
  Coordinator: Andrzej Szlęk  
 • Verification of the calculation results obtained from MSKE system in Jaworzno III E II power plant on the basis of operating data from E II
  Coordinator: Henryk Rusinowski 
 • Generation of numerical grids for combustion simulations in selected boilers
  Coordinator: Gabriel Węcel
 • Assessment of the innovative boiler controller produced by TECH
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Controlling combustion process in small boilers - synergy approach
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Investigation of straw gasification process in a experimental stand in Tarnowskie Góry
  Coordinator: Andrzej Szlęk

          2008


 • Expanding the developed model towards heating chambers in the central part of the coke-oven and towards considering heat fluxes exchanged between walls and coal charge
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • Energy audit
  Coordinator: Ireneusz Szczygieł 
 • Assessment of air re-circulation system in the stoker boiler of Heat Plant Gliwice
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Test of the new sensor prototype working with TECH new generation control unit for small boilers
  Coordinator: Krystyna Kubica
 • Development of numerical model for dust removal process in the innovative integrated dust collector
  Coordinator: Ireneusz Szczygieł
 • Development of the method for determination of effective material properties for composite materials
  Coordinator: Andrzej J. Nowak 
 • Correctness analysis of the separation of fixed assets used for electricity generation process
  Coordinator: Marcin Szega
 • Analysis of the sensitivity of the specific chemical energy consumption to the uncertainty of the selected measured operating parameters in the PKE SA Jaworzno III Power Plant
  Coordinator: Henryk Rusinowski
 • Analysis of the sensitivity of the specific chemical energy consumption to the uncertainty of the selected measured operating parameters in the PKE SA Jaworzno III Power Plant - continuation
  Coordinator: Henryk Rusinowski
 • Energy audit of steam-water cycle in the Zduńska Wola CHP Plant
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Modification of the algorithms for calculation of the amount of gas emitted to the atmosphere during failure
  Coordinator: Wojciech Kostowski
 • Feasibility study of the extension of heating plant by the set of internal combustion engines or gas turbines for heat and electricity cogeneration in Heating Plant Zachód in Białystok, Starosielca 2/1
  Coordinator: Jacek Kalina
 • Mass and energy balance verification and exergy calculations for the pyrolysis processes in the circulating fluidized-bed reactor
  Coordinator: Marcin Liszka  
 • Numerical optimisation of the coke-oven battery 
  Coordinator: Andrzej Szlęk  
 • Experimental and numerical investigation of the modified prototypes of drying ovens
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • Investigation and analysis of the influence of hot slabs radiation on the temperature distribution in conductor rail supplying transporter cranes
  Coordinator: Tadeusz Kruczek
 • Software for reconciliation of measurements in water-steam system of CHP plant 
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Investigation and analysis of temperature field variation in construction elements of storehouse for hot slabs from steel continuous casting process - continuation
  Coordinator: Ryszard Białecki
 • Investigation and analysis of temperature field variation in construction elements of storehouse for hot slabs from steel continuous casting process
  Coordinator: Ryszard Białecki
 • Temperature determination of construction elements in slab storehouse in Mittal Steel steelworks in Katowice
  Coordinator: Ryszard Białecki
 • Temperature determination of construction elements in slab storehouse in Mittal Steel steelworks in Katowice - continuation
  Coordinator: Ryszard Białecki
 • Thermovision investigations of electrostatic precipitator in the WP-70 boiler systems
  Coordinator: Tadeusz Kruczek
 • An estimation of the current and prospective use of renewable energy sources in the individual households in selected regions of the Upper Silesia
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Joint report on the study A concept of a heat and electricity power system supplied by the BOT power plant Opole S.A. for the greenhouse complex prepared by Energoprojekt Katowice S.A.
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • A development of the numerical model of the paper vacuum drying process
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • A development of the categorization system for evaluation of small capacity heating boilers for publication on the http://www.topten.info.pl/ portal
  Coordinator: Andrzej Szlęk  

          2007


 • Simplified model of coke gas combustion in a furnace with the assumed wall temperature profile
  Coordinator: Andrzej J. Nowak 
 • Numerical simulations of the influence of control parameters in coking furnace
  Coordinator: Andrzej J. Nowak 
 • Extension of the control algorithms of heat units in Southern Energy Concern
  Coordinator: Henryk Rusinowski 
 • Verification and assessment of numerical algorithms for energy indices calculation in Southern Energy Concern
  Coordinator: Henryk Rusinowski 
 • Investigation of lean gas combustibility in spark-ignition piston engines
  Coordinator: Andrzej Szlęk 
 • Development of the numerical model of the paper vacuum drying process
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • Investigations of the SAG II boiler for determination of design modification directions resulting in optimal parameters of design modifications
  Coordinator: Andrzej Szlęk

          2006


 • Analysis of the high efficiency cogeneration potential in Poland
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Analysis of the heat transfer process in the foundation of glass-furnace Float II - Saint-Gobain Glass Works
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • Temperature calculation of structural elements of a slabyard at COS Nr 3 machine in Mittal Steel Poland SA Division in Dąbrowa Górnicza
  Coordinator: Ryszard Białecki
 • Qualitative-quantitative analysis of the products of butylene fraction combustion after butadiene polymerization
  Coordinator: Andrzej Ksiądz
 • Analysis of the selection of technologies of conversion of fuels chemical energy into electricity for new power units in BOT Opole Power Plant
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Development of a simplified numerical model of vacuum paper drying process
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • Providing services connected with detection of illegal fuel gas collection
  Coordinator: Wojciech Kostowski
 • Investigations of heat losses from heat- and steam-pipelines in LOTOS Jasło Company Ltd
  Coordinator: Tadeusz Kruczek
 • Thermovision investigations of electrical devices in PEC Gliwice
  Coordinator: Tadeusz Kruczek

          2005


 • Investigations of heat losses from the hot-water main pipeline DN600 and DN500
  Coordinator: Ireneusz Szczygieł
 • Outline of heat engineering fundamentals
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Investigations of the possibilities of cooling the process gases from EAF in water- and hairpin-cooler
  Coordinator: Tadeusz Kruczek
 • Examination of energy effectiveness of 200 kW modular gas boiler
  Coordinator: Janusz Skorek

          2004


 • Development and implementation of mathematical models and algorithms for Modular System of Control of the Operation
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Numerical analysis of air flow in installation for production of mineral wool
  Coordinator: Andrzej J. Nowak
 • Service of ?Application in units 2 and 3? control system of operation of heating unit in power plant
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Technical and economic opinion on the air cooling installation for the Saladin?s case in GlobalMalt Sp. z o.o malt-house
  Coordinator: Joachim Kozioł       

          2003


 • Opinion on fuel gas consumption in student?s canteen in Katowice for the purpose of selection of suitable tariff adequate to real gas consumption 
  Coordinator: Lech Dobrowolski
 • Complex thermovision investigation of the S.A./2154/03 switching station
  Coordinator: Tadeusz Kruczek
 • Development of the algorithm for OR-32 boilers control in Zduńska Wola heat and power station 
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Extension of the control system of energy balances by calculations of operational deviations for units 2 and 3 in Power Plant II
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Development and implementation of balances control system for No. 5 power unit in Jaworzno III Power Plant
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Development of design guidelines for boiler fueled with bio-oil
  Coordinator: Andrzej Szlęk       

          2002


 • Operational tests of burner in isothermal combustion chamber. Verification of design
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Development of METEOR burner design in order to reduce NO emission
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Development and implementation of energy balances control system of No. 3 heating unit in II Power Station
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Development of design guidelines for burner destined to low and medium capacity boilers
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Development of balances reconciliation algorithm for power unit
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Evaluation of technical condition of six district heating systems PRATERM company
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Co-report on PEC Gliwice district heating system operation guidelines
  Coordinator: Andrzej Szlęk

          2001


 • Economic and technical optimization of district heating system in order to emission and fuel consumption reduction
  Coordinator: Ryszard Wilk
 • Experimental investigation and development of the algorithm for control of 300 kW boiler fueled with biomass
  Coordinator: Andrzej Szlęk
 • Investigations and adaptation of SW400 diesel engines to operation in coal-mine 
  Coordinator: Adam Ciesiołkiewicz
 • Techno-economic analysis of the feasibility of heat storage system application in EC Czechnica heat-generating system with gas turbine
  Coordinator: Andrzej Ziębik
 • Elaboration of the technological assumptions for the de-dusting installation of combustion gases from anode furnaces in copper works
  Coordinator: Henryk Rusinowski