2020

 • NB-181/RIE6/2020 Badania porównawcze działania algorytmu optymalizującego pracę kotła retortowego względem pracy kotła bez wykorzystania algorytmu
  Kierownik: Michał Chabiński
 • NB-31/RIE6/2020 Projekt Panta Rhei, czyli realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego układu chłodzenia cieczą dla dławików średniego i niskiego napięcia poprzez zastosowanie paneli chłodzących o optymalnej konfiguracji i rozmieszczeniu.
  Kierownik: Jacek Smołka

 


2019

 • U-870/RIE6/2019 Badanie i modelowanie procesu dojrzewania i suszenia płytek betonowych w firmie STEGU w celu optymalizacji zużycia energii i stabilizacji parametrów fizycznych produktu finalnego (opracowanie opinii)
  Kierownik: Wojciech Kostowski

 • NB-221/RIE6/2019 Modelowanie komputerowe mechaniki gazociągu z uwzględnieniem anomalii przekroju
  Kierownik: Wojciech Kostowski

 • NB-123/RIE6/2019 Ocena efektywności termoizolacji pieca próżniowego 3-H02, metodą natryskową „HPC – Hot Pipe Coating”, należącego do PKN Orlen
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł
 • NB-67/RIE6/2019 Projektowanie podkrytycznej strumienicy na czynnik R744
  Kierownik: Jacek Smołka

2018

 • NB-379/RIE6/2018: Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełniającej założenia minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów w postaci szlamów, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania pyłów oraz spełniającej wymagania technologiczne do dalszego energetycznego zagospodarowania gazu wielkopiecowego
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-376/RIE6/2018: Badania w projekcie HighEFF WP2.2 2018
  Kierownik: Jacek Smołka
 • NB-297/RIE6/2018: Wykonanie obliczeń emisji NOx z opalania baterii koksowniczej gazem koksowniczym z dodatkiem spalin
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-285/RIE6/2018: Projektowanie strumienicy gazowej na czynnik R744
  Kierownik: Jacek Smołka
 • NB-283/RIE6/2018 Opracowanie narzędzia symulacyjnego do analizy procesu utwardzania żywic światłoutwardzalnych

  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • NB-273/RIE6/2018 Sumaryczna moc agregatów instalowanych w różnych miejscach i konfiguracjach

  Kierownik: Grzegorz Przybyła


 •  2017
 • NB-300/RIE6/2017: Wykonanie symulacji pracy kotła fluidalnego w celu analizy wpływu zmiany konstrukcyjnej okien wlotowych cyklonów na prace kotła
  Kierownik: Adam Klimanek
 • NB-296/RIE6/2017: Wykonanie badań numerycznych zjawiska erozji stopu komory paleniskowej kotła fluidalnego
  Kierownik: Adam Klimanek
 • NB-249/RIE6/2017 Badania nad hybrydowymi układami adsorpcyjnymi do redukcji emisji  rtęci...
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-248/RIE6/2017: Wykonanie obliczeń numerycznych przepływu spalin w kanałach spalin i reaktorze selektywnej redukcji katalitycznej SCR

  Kierownik: Adam Klimanek

 • NB-241/RIE6/2017: Opracowanie metody pomiarowej oporu cieplnego, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących
 • NB-222/RIE6/2017: Symulacja numeryczna pracy kotła OP – 140 o numerze stacyjnym K-9

  Kierownik: Adam Klimanek

 • NB-214/RIE6/2017: Badania możliwości energetycznego wykorzystania biomasy pochodzącej z wycinki zieleni miejskiej II
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-194/RIE6/2017: Przygotowanie i walidacja algorytmu sterującego hybrydowym węzłem ciepła i chłodu we Wrocławiu
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-94/RIE6/2017: Badania możliwości energetycznego wykorzystania biomasy pochodzącej z wycinki zieleni miejskiej
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-84/RIE6/2017: Analiza warunków przepływu roztworu woda-alkohol w żebrowanej rurze

  Kierownik: Andrzej J. Nowak

 • NB-1/RIE6/2017: Projekt strumienicy na R744
  Kierownik: Jacek Smołka

 •  2016
 • NB-322/RIE6/2016: Opracowanie modelu numerycznego wraz z wykonaniem analiz na nim bazujących dla zadania „Optymalizacja trybów zasilania kotła Bloku 858 MW w powietrze w różnych warunkach otoczenia”

  Kierownik: Jacek Smołka

 • NB-300/RIE6/2016: Eksperymentalne prace rozwojowe nad rozwojem pochłaniacza pary
  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Ryfa
 • U-666/RIE6/2016: Wykonanie opinii dot. kotła c.o. na biomasę (pelet i drewno kawałkowe, typ Gasdrew Duo 26 kW)
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-135/RIE-6/2016: Opracowanie modelu matematycznego hybrydowego węzła ciepła i chłodu wykorzystującego ciepło sieciowe oraz odnawialne źródła energii
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-163/RIE6/2016: Wyznaczenie podstawowych parametrów cieplno – konstrukcyjnych parownicy CO2
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-201/RIE6/2016: Wykonanie obliczeń numerycznych przepływu spalin w kanałach spalin oraz
  reaktorze SCR instalacji odazotowania spalin
  Kierownik: Adam Klimanek


 • 2015
 • NB-185/RIE6/2015: Weryfikacja i aktualizacja algorytmów obliczania wskaźników eksploatacyjnych bloków 2 i 3 w elektrowni po modernizacji kotłów
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • NB-148/RIE6/2015: Badanie wpływu dostarczonych próbek powłok refleksyjnych na współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł

 • 2014
 • NB-259/RIE6/2014: Opracowanie koncepcji kolektora pasywnego nocnego wraz z obliczeniami wymiany ciepła oraz  opracowaniem ekspertyzy
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-230/RIE-6/2014: Analiza możliwych rozwiązań systemów paleniskowych pracujących z kotłem termalnym oraz ustalenie zakresu współpracy linii Termowood z wyskosprawną kogeneracją wyposażoną w turbinę ORC wraz z opracowaniem ekspertyz 
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-192/RIE-6/2014: Diagnostyka energetyczna i optymalizacja kotła fluidalnego OFz-201 opalanego biomasą
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • NB-180/RIE-6/2014: Uzgadnianie danych pomiarowych – pakiet roboczy nr2 WP2: Opracowanie programu komputerowego do przeprowadzania obliczeń uwiarygodnienia pomiarów dla różnych zestawów danych pomiarowych
  Kierownik: Marcin Szega
 • NB-NB-99/RIE-6/2014: Uzgadnianie danych pomiarowych – pakiet roboczy nr1: Analiza i sprawdzenie możliwości uzgadniania przykładowego zestawu danych pomiarowych procesu chemicznego za pomocą metody rachunku wyrównawczego

  Kierownik: Marcin Szega

 • NB-48/RIE-6/2014: Analiza możliwości zastosowania oleju ceramicznego do zasilania silników spalinowych Kierownik: Andrzej Ksiądz
 • NB-44/RIE-6/2014: Porównanie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych dla klimatyzatorów zasilanych ciepłem oraz sprężarkowych przy dostawie chłodu dla hali Podium
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-13/RIE-6/2014: Konsultacje eksperckie w ramach projektu "Dziękuję, nie truję!" Ogólnokrajowa akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie ograniczenia problemu niskiej emisji"
  Kierownik: AndrzejSzlęk
 • 2013
 • U-824/RIE6/2013: Opinia nt. Technologia produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych
  Kierownik: Andrzej Nowak
 • NB-317/RIE6/2013: Rozbudowa aplikacji NDT TC
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • NB-299/RIE6/2013: Techniczna i ekonomiczna ocena wpływu wprowadzenia klimatyzatorów zasilanych ciepłem na pracę sieci ciepłowniczej
  Kierownik: Arkadiusz Ryfa
 • NB-290/RIE-6/2013: Wykonanie obliczeń hydraulicznych wykorzystując oprogramowanie SIMONE
  Kierownik:  Wojciech Kostowski
 • NB-249/RIE6/2013: Przeprowadzenie testów potwierdzających sklasyfikowanie oleju opałowego WAR do grupy lekkich olejów opałowych pod względem eksploatacyjnym
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-246/RIE-6/2013: Opracowanie modelu bilansowego bloku ciepłowniczego nr 1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • NB-242/RIE-6/2013: Opracowanie opinii na temat korzyści wynikających ze stosowania gazowych promienników podczerwieni do celów ogrzewania wielkokubaturowych obiektów przemysłowych
  Kierownik: Ziemowit Ostrowski
 • NB-227/RIE6/2013: Opracowanie wytycznych dotyczących realizacji pomiarów na stanowisku NDT TC
  Kierownik: Tadeusz Kruczek

 • NB-208/RIE-6/2013: Wykonanie opracowania pt. Modernizacja kotła WR25/II - ograniczenie mocy nominalnej do 10MW w Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o.
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-124/RIE-6/2013: Ekspertyza naukowa w zakresie optymalizacji gospodarki energetycznej w wybranych obiektach tłoczni gazu ziemnego
  Kierownik:  Wojciech Kostowski
 • NB-81/RIE-6/2013: Opracowanie opinii na temat stosowania jasnych promienników podczerwieni do celów ogrzewania obiektów przemysłowych
  Kierownik: Ziemowit Ostrowski
 • NB-95/RIE-6/2013: Wykonanie biznesplanu dla bloku węglowego nadkrytycznego
  Kierownik: Krzysztof Hoinka
 • NB-93/RIE6/2013: Opracowanie opinii technicznej na temat innowacyjnego silnika spalinowego typu JOBFLY cztero i dwucylindrowego gotowego do seryjnej produkcji autorstwa i konstruktora Wojciecha Gaj-Jabłońskiego
  Kierownik: Grzegorz Przybyła

 • NB-64/RIE6/2013: Wstępne obliczenia układu chłodzenia do odprowadzania ciepła z płytek Seebecka
  Kierownik:  Wojciech Kostowski

 • NB-38/RIE-6/2013: Opracowanie modelu obliczeniowego dla oceny kosztów zmiennych w elektrociepłowniach
  Kierownik: Marcin Liszka
 • NB-21/RIE-6/2013: Wykonanie obliczeń przepływu powietrza wtórnego dla kanałów skrajnych oraz dla przepływu przez regenerator wraz z podziałem otworów w blachach regulacyjnych na przykładzie baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń S.A.
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-20/RIE-6/2013: Wykonanie pomiarów termowizyjnych partii masywu ceramicznego (wg wskazań Zamawiajacego) baterii koksowniczej nr 1 oraz drzwi piecowych w Koksowni Przyjaźń wraz z opracowaniem wyników 
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-15/RIE6/2013: Opracowanie opinii o innowacyjności dla chłodniczej altany kwiatowej oraz kasety chłodzącej na podstawie danych wejściowych dostarczonych przez Zleceniodawcę
  Kierownik: Wiesław Gazda
 • U-619/RIE-6/2013: Przeprowadzenie oceny termowizyjnej wybranych obiektów (2 obiekty budowlane, fragmenty sieci grzewczej oraz płaszcze 2 pieców technologicznych) na terenie Interspeed Trade w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Kierownik: Marcin Szega

 • 2012
 • NB-306/RIE-6/2012: Audyt energetyczny

  Kierownik: Ireneusz Szczygieł

 • NB-284/RIE-6/2012: Wykonanie "Biznesplanu dla bloku 450 MW w El. Tuzla - Bośnia i Hercegowina

  Kierownik: Grzegorz Szapajko

 • NB-243/RIE-6/2012: Wykonanie w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach założeń technicznych budowy taśmowej suszarni biomasy o wydajności 2 t/h

  Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-236/RIE-6/2012: Dobór optymalnych obciążeń wymienników ciepłowniczych bloków 2 i 3 w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II

  Kierownik: Henryk Rusinowski

 • NB-207/RIE-6/2012: Opracowanie audytu energetycznego linii technologicznych i źródła ciepła z wykorzystaniem układu kogeneracji oraz kolektorów słonecznych w Fabios SA wg dostarczonych danych

  Kierownik: W. Gazda

 • NB-200/RIE-6/2012: Opracowanie modelu numerycznego przepływu ciepła w piecu wielopróbkowym przez IZO dla IMŻ Gliwice wg dostarczonych założeń

  Kierownik: Ireneusz Szczygieł

 • NB-199/RIE-6/2012: Wykonanie "Biznesplanu węglowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 480MW

  Kierownik: Krystyna Hoinka

 • NB-193/RIE-6/2012: Opracowanie modelu numerycznego przepływu spalin przez projektowany komin mokry dla Projektu Ruda w Elektrowni Rybnik S.A.

  Kierownik: Ryszard Białecki

 • U-779/RIE-6/2012: Przeprowadzenie pomiarów temperatury i udziału O2 w trzech kanałach spalinowych w Hucie Cynku.

  Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-101/RIE-6/2012 : Poprawa konstrukcji oraz optymalizacja procesu spalania kotłów EKOPOL RM opalanych słomą.

  Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-77/RIE-6/2012: Zrównoleglenie pomiarów i obliczeń. Usprawnienie funkcjonalności obecnego kodu oraz badanie możliwości skrócenia czasu między błyskami

  Kierownik: Tadeusz Kruczek

 • U-636/RIE-6/2012: Analiza połączenia sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa energetycznego do sieci ciepłowniczej innego przedsiębiorstwa energetycznego pod względem technicznym, efektywnościowym i prawnym

  Kierownik: Wojciech Stanek

 • NB-20/RIE-6/2012: Analiza zbieżności celów i zakresów badań realizowanych w ramach zadań badawczych nr 3 i 6 programu strategicznego zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków.

  Kierownik: Joachim Kozioł

 • NB-4/RIE-6/2012: Wykonanie obliczeń dla systemu grzewczego baterii. Zadanie nr 1. Obliczenia cieplne i przepływowe regeneratora baterii koksowniczej dla założonej konstrukcji baterii o wysokości całkowitej 10,940m oraz nowego wypełnienia.

  Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-5/RIE-6/2012: Wykonanie obliczeń dla systemu grzewczego baterii. Zadanie nr 2. Obliczenia konstrukcji komina (przekroju, wysokości ok. 120m) dla założonych przepływów spalin i spadków ciśnień

  Kierownik: Andrzej Szlęk


 • 2011
 • NB-274/RIE-6/2011: Opracowanie MATRYCY podziału źródeł spalania paliw o mocy do 5 MW w zależności od rodzaju spalanego paliwa i technik ochrony środowiska z podaniem listy zanieczyszczeń emitowanych przez poszczególne grupy źródeł i wypełnienie tej matrycy danymi będącymi w posiadaniu Wykonawcy

  Kierownik: Krystyna Kubica

 • NB-255/RIE-6/2011: Koreferat w postaci opinii na temat wielowariantowej koncepcji rozwoju Energetyki w ZAK S.A. wraz z analizą opłacalności wykonanej przez "Energoprojekt-Katowice S.A.
 • Kierownik: Marcin Liszka
 • NB-245/RIE-6/2011: Opracowanie raportu z oceny opracowanych wariantów projektu wraz z rekomendacjami wyboru technologii dla bloku w Elektrowni Łaziska

  Kierownik: Marcin Liszka

 • NB-188/RIE-6/2011: Bilans energetyczny suszarni biomasy

  Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-172/RIE-6/2011: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego "Suszenie Węgla Brunatnego" w lokalizacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Turów

  Kierownik: Marcin Liszka

 • NB-162/RIE-6/2011: Opracowanie i dostarczenie modeli matematycznych bloków energetycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników modeli

  Kierownik: Marcin Liszka

 • NB-139/RIE-6/2011: Wykonanie obliczeń dla komory grzewczej baterii koksowniczej o wysokości 5 i 6 m w warunkach ogrzewania gazem koksowniczym
 • Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB- 128/RIE-6/2011: Studium Projektu IGCC opartego technologię zgazowania węgla

  Kierownik: Marcin Liszka

 • NB-121/RIE-6/2011: Wykonanie koncepcji technicznej odzysku ciepła z wodnych obiegów chłodzących z dwóch wydziałów sulfonacji przy wykorzystaniu układu pompy ciepła

  Kierownik: Marcin Liszka

 • NB-122/RIE-6/2011: Analiza rozwiązań i działań w zakresie stosowania paliw stałych w sektorze indywidualnego ogrzewnictwa (lub: sektorze komunalno-bytowym) w krajach Unii Europejskiej w aspekcie wdrożenia POP

  Kierownik: Krystyna Kubica

 • U-631/RIE-6/2011: Ekspertyza przepływowa suszarni biomasy wg dostarczonej dokumentacji

  Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-47/RIE6/2011: Wykonanie i autoryzowanie opinii technicznej dotyczącej stosowania wymienników ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi (takimi jak: pompy, filtry, zawory, armatura itp.) w układach centralnej klimatyzacji kopalń na poziomie od 900 m do 1150 m, o mocy 4MW do MW w porównaniu z istniejącymi i stosowanymi rozwiązaniamitechnicznymi

  Kierownik: Ireneusz Szczygieł

 • NB-23/RIE-6/2011: Wykonanie biznes planu projektu Kędzierzyn dla elektrowni poligeneracyjnej

  Kierownik: Marcin Liszka

 • NB-24/RIE-6/2011: Wykonanie modelu matematycznego oraz wariantowych obliczeń symulacyjnych dla potrzeb wyznaczenia tzw. kosztów odpowiednich dla projektu Elektrowni Poligeneracyjnej Kędzierzyn

  Kierownik: Marcin Liszka


  2010
 • NB-279/RIE-6/2010: Wykonanie koreferatu do opracowania „Studium wykonalności-Odbudowy mocy wytwórczych w EC Katowice, blok parowo-gazowy BPG o mocy 135 MWe z kotłami olejowymi o mocy 88 MWt oraz układem podawania biomasy dla BCF-100
 • Kierownik: Marcin Liszka
 • NB-264/RIE-6/2010: Opracowanie i zastosowanie nieniszczącej metody laserowego pomiaru przewodnictwa cieplnego dla amorficznych i grafitowych wielkogabarytowych bloków FL
 • Kierownik: Ryszard Białecki
 • NB-215/RIE-6/2010: Analizy systemu wsparcia dla elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Kierownik: Marcin Liszka
 • NB-123/RIE-6/2010: Opracowanie "Modelu matematycznego, wykonanie symulacyjnych obliczeń bilansowych układu poligeneracyjnego oraz oceny energetyczno-ekologicznego układu
 • Kierownik: Marcin Liszka
 • NB-105/RIE-6/2010: Wytyczne do projektowania dwóch innowacyjnych komór spalania kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stale, na podstawie unijnych przepisów dotyczących ekologiczności produktów wykorzystujących energie (Eco-design)
 • Kierownik: Krystyna Kubica
 • NB-91/RIE-6/2010: Dokonanie przeglądu rynku najlepszych urządzeń w kategorii kotły na biomasę malej mocy do umieszczania na portalu www.topten.pl
 • Kierownik: Andrzej Szlęk

  2009
 • NB-267/RIE6/2009: Testowanie prototypu innowacyjnego regulatora nowej generacji TECH
 • Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-268/RIE6/2009 : Podejście   synergiczne w sterowaniu procesem spalania w kotłach malej (średniej) mocy, badania nad ulepszeniem procesu spalania
 • Kierownik: Andrzej Szlęk
 • NB-209/RIE-6/2009 : Badanie wpływu katalizatora REDUXO na proces spalania paliw stałych, płynnych i gazowych na kotle energetycznym lub silnikach spalania wewnętrznego i turbinach

 • Kierownik: Andrzej Szlęk

 • NB-192/RIE-6/2009: Badania nad możliwością zastosowania metody błysku laserowego do pomiaru właściwości cieplnych materiałów węglowych
 • Kierownik: Ryszard Białecki
 • NB-175/RIE-6/2009: Badania nad opracowaniem metody projektowania tarcz hamulcowych maszyn wyciągowych w aspekcie zwiększenia ich odporności cieplnej dla zwiększonych parametrów ruchowych – wydajnościowych wyciągów szybowych
 • Kierownik: Ryszard Białecki
 • NB-132/RIE-6/2009: Analiza ekonomiczna wraz z wielowariantowym rankingiem technologii CCS
 • Kierownik: Marcin Liszka
 • NB-13/RIE-6/2009 : Badania procesu zgazowania słomy w instalacji doświadczalnej w Tarnowskich Górach
 • Kierownik: Ireneusz Szczygieł

  2008
 • Rozwinięcie opracowanego modelu na kanały grzewcze w centrum pieca wraz z uwzględnieniem strumienia ciepła wymienianego między ścianą a wsadem węglowym
 • Kierownik: Andrzej J. Nowak

 • Audyt energetyczny
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł
 • Ocena funkcjonowania instalacji recyrkulacji powietrza spalania w kotle rusztowym PEC Gliwice
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Testy prototypu nowego rodzaju czujnika we współpracy z regulatorem nowej generacji TECH do kotłów małej mocy
  Kierownik: Krystyna Kubica
 • Opracowanie wytycznych modelu numerycznego procesu odpylania w innowacyjnym odpylaczu zintegrowanym
  Kierownik: Ireneusz Szczygieł
 • Opracowanie metod dla wyznaczania zastępczych danych materiałowych dla złożonych układów kompozytowych
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Analiza poprawności wyodrębnienia środków trwałych służących do procesu wytwarzania energii elektrycznej
  Kierownik: Marcin Szega
 • Wykonanie analizy wrażliwości wskaźnika jednostkowego zużycia energii chemicznej paliw z uwagi na przyjętą niepewność wybranych parametrów pomiarowych eksploatacyjnych w PKE SA El. Jaworzno III
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • Wykonanie analizy wrażliwości wskaźnika jednostkowego zużycia energii chemicznej paliw z uwagi na przyjętą niepewność wybranych parametrów pomiarowych eksploatacyjnych w PKE SA El. Jaworzno III - kontynuacja
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • Audyt układu wodno-parowego EC Zduńska Wola
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Modyfikacja algorytmów do wyznaczania ilości gazu uchodzącego do atmosfery w przypadku awarii
  Kierownik: Wojciech Kostowski
 • Studium przedsięwzięcia wykonalności projektu nadbudowy ciepłowni Zachód w Białymstoku przy ul. Starosielca 2/1 zespołem silników gazowych bądź turbin gazowych wytwarzających w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną
  Kierownik: Jacek Kalina
 • Weryfikacja bilansu substancji i energii oraz obliczenia egzergii dla procesów pirolizy węgla w cyrkulacyjnym reaktorze fluidalnym
  Kierownik: Marcin Liszka
 • Numeryczna optymalizacja baterii koksowniczej 
  Kierownik: Andrzej Szlęk 
 • Badania przemysłowe obejmujące wykonanie modeli geometrycznych, wykonanie obliczeń oraz badania w urządzeniach zmodyfikowanych suszarek laboratoryjnych 
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Badania i analiza wpływu promieniowania gorących slabów na rozkład temperatury w szynach prądowych zasilających suwnice 
  Kierownik: Tadeusz Kruczek
 • Program do uzgadniania wyników pomiaru układu wodno-parowego EC 
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Badania i analiza zmienności rozkładów temperatury w elementach konstrukcyjnych hali przemysłowej do składowania gorących slabów z ciągłego odlewania stali - kontynuacja
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Badania i analiza zmienności rozkładów temperatury w elementach konstrukcyjnych hali przemysłowej do składowania gorących slabów z ciągłego odlewania stali 
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Wyznaczenie temperatury elementów konstrukcyjnych w magazynie slabów Huty Mittal Steel, Katowice
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Wyznaczenie temperatury elementów konstrukcyjnych w magazynie slabów Huty Mittal Steel, Katowice - kontynuacja
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Badania termowizyjne elektrofiltrów kotłów WP-70
  Kierownik: Tadeusz Kruczek
 • Oszacowanie aktualnego i planowanego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych w pilotażowych obszarach Górnego Śląska
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Koreferat do opracowania Koncepcja układów zasilania ciepłem i energią elektryczną z BOT Elektrowni Opole SA kompleksu szklarniowego wykonanego przez Energoprojekt Katowice S.A.
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Rozwój numerycznego modelu dla procesu próżniowego suszenia papieru
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Opracowanie bazy najlepszych kategorii kotłów grzewczych małej mocy do umieszczenia na portaluhttp://www.topten.info.pl/
  Kierownik: Andrzej Szlęk

  2007
 • Opracowanie uproszczonego modelu spalania gazu w komorze grzejnej pieca koksowniczego, uwzględniającego konwekcję i promieniowanie do ściany o założonym profilu temperatury
 • Kierownik: Andrzej J. Nowak

 • Symulacje numeryczne badania wpływu parametrów regulacji w piecu koksowniczym
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Uzupełnienie algorytmów systemu kontroli bilansów energetycznych i eksploatacji bloków ciepłowniczych nr 2 i 3 w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II o aktualne procedury kogeneracyjne
  Kierownik: Henryk Rusinowski
 • Weryfikacja i ocena poprawności algorytmów numerycznych obliczeń wskaźników pracy bloków ciepłowniczych nr 2 i 3 w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - ELL
  Kierownik: Henryk Rusinowski 
 • Badania granic palności gazów ubogich w silnikach tłokowych z zapłonem iskrowym
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Rozwój numerycznego modelu dla procesu próżniowego suszenia papieru
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Badania kotła typu SAG II  w celu określenia kierunków modyfikacji konstrukcji kotła dla uzyskania optymalnych parametrów modyfikacji konstrukcji kotła
  Kierownik: Andrzej Szlęk

  2006
 • Analiza krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji
 • Kierownik: Andrzej Ziębik

 • Analiza przepływu ciepła w fundamencie pieca szklarskiego Float II-Huta Szkła Saint-Gobain
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Obliczenie temperatury elementów nośnych konstrukcji hali do składowania slabów dla maszyny COS Nr 3 w Mittal Steel Poland SA Oddz. w Dąbrowie Górniczej
  Kierownik: Ryszard Białecki
 • Analiza jakościowo-ilościowa produktów spalania frakcji butylenowej stanowiącej pozostałość po polimeryzacji butadienu
  Kierownik: Andrzej Ksiądz
 • Analizy wyboru technologii konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność dla nowych bloków energetycznych planowanych do budowy w BOT Elektrowni Opole S.A.
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Opracowanie wstępnego modelu numerycznego dla procesu próżniowego suszenia papieru
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Świadczenie usług związanych z wykrywaniem nielegalnego poboru paliwa gazowego
  Kierownik: Wojciech Kostowski
 • Badania strat ciepła w rurociągach ciepłowniczych i parowych w Firmie LOTOS Jasło S.A.
  Kierownik: Tadeusz Kruczek
 • Badania termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych w PEC Gliwice
  Kierownik: Tadeusz Kruczek

  2005
 • Badania strat ciepła magistrali ciepłowniczej DN600 i DN500
 • Kierownik: Ireneusz Szczygieł

 • Opracowanie na temat podstaw ciepłownictwa
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Badania możliwości schładzania gazów poprocesowych z elektrycznego pieca łukowego w chłodnicy powietrznej szpilkowej i wodnej
  Kierownik: Tadeusz Kruczek
 • Badania energetyczne modułowego kotła gazowego o mocy 220kW
  Kierownik: Janusz Skorek

  2004
 • Opracowania i wdrożenia  modeli matematycznych, algorytmów i oprogramowania użytkowego dla Modułowego Systemu Kontroli Eksploatacji (MSKE)
 • Kierownik: Andrzej Ziębik

 • Analiza numeryczna przepływu powietrza w koszu ssawnym w procesie formowania wełny szklanej
  Kierownik: Andrzej J. Nowak
 • Serwis systemu kontroli eksploatacji bloków ciepłowniczych  ?Aplikacja bloki 2 i 3? w Elektrowni
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Ekspertyza techniczno-ekonomiczna instalacji chłodzenia powietrza do skrzyń Saladina w słodowni GlobalMalt Sp. z o.o.
  Kierownik: Joachim Kozioł

  2003
 • Ekspertyza zużycia gazu w stołówce studenckiej w Katowicach wykonanej dla celów doboru odpowiedniej taryfy opłat adekwatnej do rzeczywistego zużycia 
 • Kierownik: Lech Dobrowolski

 • Kompleksowe badania termowizyjne rozdzielni S.A./2154/03
  Kierownik: Tadeusz Kruczek
 • Opracowanie algorytmu sterowania pracą kotłów OR-32 w EC Zduńska Wola Sp. z o.o. 
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Rozbudowa systemu kontroli bilansów energetycznych o obliczenia odchyleń eksploatacyjnych dla bloków nr 2 i 3 w Elektrowni II
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli bilansów energetycznego bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Opracowanie wytycznych konstrukcji kotła do spalania bio-oleju
  Kierownik: Andrzej Szlęk
  2002
 • Badania eksploatacyjne palnika w izotermicznej komorze spalania. Weryfikacja konstrukcji
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Opracowanie zmian w konstrukcji palnika METEOR w celu obniżenia emisji NO
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli bilansów energetycznych bloku ciepłowniczego nr 3 w Elektrowni II
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Opracowanie wytycznych projektowych palnika dla urządzeń kotłowych małej i średniej mocy
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Opracowanie algorytmu uzgadniania bilansów dla bloku energetycznego
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Ocena stanu technicznego sześciu systemów ciepłowniczych wchodzących w skład firmy PRATERM S.A.
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Wykonanie koreferatu do założeń pracy systemu ciepłowniczego PEC - Gliwice
  Kierownik: Andrzej Szlęk

  2001
 • Optymalizacja ekonomiczno-techniczna sanacji miejskiego systemu ciepłowniczego w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji oraz zużycia paliwa
 • Kierownik: Ryszard Wilk

 • Przeprowadzenie badań oraz opracowanie założeń algorytmu sterowania kotłem opalanym biomasą o mocy 300kW
  Kierownik: Andrzej Szlęk
 • Badanie i przystosowanie silników wysokoprężnych SW-400 do pracy w podziemiach kopalń
  Kierownik: Adam Ciesiołkiewicz
 • Analiza techniczno-ekonomiczna celowości zabudowy akumulatora ciepła w układzie ciepłowniczym EC Czechnica z turbiną gazową
  Kierownik: Andrzej Ziębik
 • Współudział założeń technologicznych dla instalacji odpylającej spaliny z pieców anodowych na Wydziale P-24
  Kierownik: Henryk Rusinowski