Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej - ISSN 2451-277X


Redakcja | Instrukcje dla autorów | Zeszyty | Spisy treści 

 

 

ZAWIESZNIE WYDAWANIA
Obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 76. ust. 2) nie dopuszcza opublikowanego artykułu jako jednej z form pracy dyplomowej. W związku z tym od dnia 1 lipca 2020 r. ZAWIESZONE ZOSTAJE  WYDAWANIE zeszytów w serii wydawniczej Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej zawierających wybrane prace powstałe w ramach projektów inżynierskich i magisterskich.

Ziemowit Ostrowski

Redaktor Naczelny

 

Redakcja Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej

www.itc.polsl.pl/ArchiwumITC

Adres poczty elektronicznej redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kolegium redakcyjne: Ziemowit Ostrowski (Redaktor naczelny), Jacek Kalina, Wojciech Kostowski, Arkadiusz Ryfa, Wojciech Stanek, Ireneusz Szczygieł, Andrzej Szlęk.

 

Wydawca:
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice tel. +48 32 237 1661, fax +48 32 237 2872
www.itc.polsl.pl

Instrukcje dla autorów

W serii wydawniczej Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej publikowane są wybrane prace powstałe w ramach projektów inżynierskich i magisterskich oraz zakończonych doktoratów, dla których opiekunami lub promotorami są pracownicy naukowi Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wszystkie prace naukowe są recenzowane. Przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim. Wybór języka publikacji pozostawiono autorom.

Termin zgłaszania / przesyłania prac. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń prac planowanych do publikacji: autor pracy, tytuł oraz opiekun (promotor) projektu dyplomowego w semestrze poprzedzającym ostatni semestr studiów inzynierskich/magisterskich

Gotowe manuskrypty należy przesłać (pik Word oraz PDF) najpóźniej do końca maja w semestrze letnim lub do końca listopada w semestrze zimowym, w którym planowana jest obrona pracy magisterskiej.

Format manuskryptu. Manuskrypty należy przesłać na powyżej podany adres poczty elektronicznej redakcji w postaci sformatowanej – wzór formatu: plik MS Word (.docx) i pllik PDF (.pdf). Zgłoszenie powinno zawierać plik tekstu w formacie *.docx (*.doc) oraz *.pdf ze wstawionymi rysunkami. Redakcja nie przepisuje tekstów i nie wykonuje rysunków.

Forma publikacji. Seria wydawnicza Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej publikowana jest w trybie Open Access, w wersji papierowej (wersja wiodąca) oraz elektronicznej. Nadesłanie manuskryptu jednoznaczne jest z wyrażeniem zgodny na publikację pracy na warunkach poniższej licencji.

CC-BY_icon.png

Licencja. Opublikowano na warunkach licencji/Published under licence  CC-BY by Instytut Techniki Cieplnej. 

Zawartość tej publikacji może byc wykorzystana na warunkach licencji Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa: autora(-ów), tytułu rozdziału, nazwy serii, tomu, strony. (Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s), chapter title, series title, volume, pages.) 


Zeszyty w serii wydawniczej

 

Vol. 6 (2019): (pobierz plik .pdf), Spis treści (ISBN 978-83-61506-52-2)  

Vol. 5 (2018): (pobierz plik .pdf), Spis treści (ISBN 978-83-61506-45-4)

Vol. 4 (2018): (pobierz plik .pdf), Spis treści (ISBN 978-83-61506-43-0)

Vol. 3 (2017): (pobierz plik .pdf)Spis treści (ISBN 978-83-61506-40-9)

Vol. 2 (2016): (pobierz plik .pdf)Spis treści (ISBN 978-83-61506-37-9)

Vol. 1 (2016): (pobierz plik .pdf)Spis treści (ISBN 978-83-61506-33-1)

 

ArchiwumITC_okladka_Vo1_No1_2016_Arial_www_small.jpg  ArchiwumITC okladka Vo2 2016 Arial www small  ArchiwumITC okladka Vo3 2017 Arial druk600dpi small  ArchiwumITC okladka Vo4 2018 small  ArchiwumITC okladka Vol5 2018 small  ArchiwumITC okladka Vol6 2019 Arial small

 Spisy treści wydanych tomów:

 

 ArchiwumITC okladka Vol6 2019 Arial small

Archiwum ITC Vol.6 (2019)

Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej V,
Praca zbiorowa pod redakcją: Z. Ostrowskiego, W. Kostowskiego

Spis treści:

pp 7-54: Jakub Andryka
Dobór układu odzysku egzergii chłodu z regazyfikacji LNG (Selection of cold exergy recovery system from LNG regasification)

pp. 55-72: Michał Loska
Numerical modelling of microflow and uPIV measurement in microfluidic cell culture device (Modelowanie numeryczne mikroprzepływu i pomiar uPIV w mikroprzepływowej hodowli komórek)
pp 73-100: Łukasz Nyżnyk
Integracja układu ekpandera gazu ziemnego ze stacjąCNG (Integration of the expander and CNG station at natural gas pressure letdown station)


 

ArchiwumITC okladka Vol5 2018 small

 

 

Archiwum ITC Vol.5 (2018) 

Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej IV,
Praca zbiorowa pod redakcją: Z. Ostrowskiego, T. Burego, L. Czarnowskiej, G. Przybyły, S. Werle

Spis treści:

pp 7-37: Izabela Dyrlaga
Eksperymentalna analiza energetyczna i ekologiczna współspalania biomasy z węglem w kotle C.O. z paleniskiem retortowym (Experimental energy and ecological analysis of biomass co-firing with coal in the central heating boiler with a retort furnace)

pp 39-61: Aleksandra Jezioro

Optymalizacja pracy zasobnika ciepła w elektrowni słonecznej z centralnym absorberem (Optimization of heat storage at a solar plant with a central absorber)

pp 63-89: Marcin Król

Model symulacyjny oraz obliczenia wysokotemperaturowego wymiennika ciepła dedykowanego do pracy w układzie mikrokogeneracyjnym (Simulation model and calculation of high temperature shell and tube heat exchanger dedicated to work in microcogeneration)

pp 91-116: Ewelina Marzec
Zintegrowany z budynkiem system trójgeneracyjny - ocena efektywności energetycznej z uwzględnieniem pełnego cyklu życia (Trigeneration system integrated into the building - energy efficiency assessment including a life cycle of building)

pp 117-149: Martyna Ewa Michałkiewicz

Studium wykonalności budowy wybranych magazynów energii na terenie Polski (Feasibility study for construction of selected energy stores in Poland)


 

ArchiwumITC okladka Vo4 2018 small

Archiwum ITC Vol.4 (2018)

Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej III
Praca zbiorowa pod redakcją: Z. Ostrowskiego, T. Burego, L. Czarnowskiej, W. Gazdy, W. Stanka oraz M. Szegi
Spis treści:

pp 7-36: Katarzyna Goc

Analiza techniczna magistrali ciepłowniczej zasilającej osiedle Syberka w Będzinie (Technical analysis of heating network on the Syberka in the Będzin city)
pp 37-63: Magdalena Jaromin
Ocena modelu obliczeniowego pracy instalacji fotowoltaicznej w oparciu o wyniki pomiarów (Evaluation of the computational model of photovoltaic plant operation based on the results of measurements)
pp 65-83: Przemysław Krochmal
Analiza termodynamiczna układu trigeneracyjnego (Thermodynamic analysis of the trigeneration system)
pp 85-105: Mateusz Mazur
Analiza modernizacji domu rekolekcyjnego z uwzględnieniem aspektów energetycznych, ekonomicznych i prawnych (Analysis of modernization of retreat house considering energetics, environmental and social aspects)
pp 107-126: Łukasz Nyżnyk
Analiza termodynamiczna wykorzystania egzergii gazu wielkopiecowego w turbinie odzyskowej suchej i mokrej
(Thermodynamic analysis of blast furnace gas exergy usage in wet and dry recovery turbine)
pp 127-151: Paulina Wienchol
Analiza energetyczna, ekologiczna i ekonomiczna współpracy odnawialnych źródeł energii z pompą ciepła (Energy, ecological and economic analysis of cooperation of renewable energy sources with a heat pump)

pp 153-188: Martyna Wojtas
Analiza wymiany ciepła w prętach o stałym i zmiennym przekroju (Analysis of heat transfer in pin fins of constant and non-constant cross sections) 


 ArchiwumITC okladka Vo3 2017 Arial druk600dpi small

Archiwum ITC Vol.3 (2017)

Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej II,
Praca zbiorowa pod redakcją: Z. Ostrowskiego, W. Stanka, T. Burego
Spis treści:

pp 5 - 30: Marcin Nowak

Identification and modelling of the pulsatile blood flow in section of elastic large blood vessel (Identyfikacja i modelowanie pulsacyjnego przepływu krwi w odcinku dużego,elastycznego naczynia krwionośnego)

Materiały dodatkowe / Supplementary Data: file #1, file #2file #3file #4file #5

pp 31-52: Krzysztof Pajączek

Conceptual analysis of a thermonuclear power station with the tokamak type reactor (Koncepcyjna analiza pracy elektrowni termojądrowej z reaktorem typu tokamak)

pp 53-72: Agnieszka Ziniewicz

Koszt termo-ekologiczny wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych w Polsce (Thermo-ecological cost of electricity generation from wind power plants in Poland)


 ArchiwumITC okladka Vo2 2016 Arial www small

Archiwum ITC Vol.2 (2016)

Wybrane problemy energetyki i techniki cieplno-przepływowej I
Praca zbiorowa pod redakcją: Z. Ostrowskiego, W. Adamczyka, L. Czarnowskiej, G. Przybyły, M. Rojczyka

Spis treści:

pp 5 - 33: Aleksandra Bernad
Analiza termoekonomiczna wybranych układów gazowo–parowych (Termoeconomic analysis of Combine Cycle Power Plant)

pp 35 - 58: Dominika Gabryś

Analiza termodynamiczna układu turbodoładowania silnika spalinowego (Thermodynamic analysis of the turbocharged engine)

pp 59 - 85: Marcin Król

Wzbogacanie utleniacza w tlen – analiza przypadku silnika ZI (Oxygen enrichment in internal combustion engines – spark ignition engine study)

pp 87 - 109: Ewelina Marzec

Analiza energetyczna i ekologiczna zastosowania wybranych systemów ogrzewania domu jednorodzinnego (Energy and environmental analysis of selected heating systems applied in detached house)

pp 111 - 133: Bartłomiej Rutczyk

Design and modeling of a uni-directional piston expander, a case study (Projekt i modelowanie rozpręeżarki tłokowej typu przelotowego, studium przypadku)

pp 135 - 154: Bartłomiej Urbański

Dobór i kalibracja wyczynowego silnika z zapłonem iskrowym, zastosowanego w jednomiejscowym bolidzie Formula SAE (Selection and calibration of high performance spark-ignition engine, used in single-seater Formula SAE car)

pp 155 - 169: Agata Widuch

Wykorzystanie modelu DEM do symulacji oddziaływań międzycząsteczkowych (Application of DEM approach for predicting particles interactions)


 ArchiwumITC_okladka_Vo1_No1_2016_Arial_www_small.jpg

Archiwum ITC Vol.1 (2016)

Praca zbiorowa pod redakcją: Z. Ostrowskiego, M. Rojczyka, A. Ryfy, W. Stanka

Spis treści:

pp 5 - 28: Dominika Bandoła

Identification and modeling the pulsatile blood flow in the cardiovascular system using a zero-dimensional model in an electrical analogy (Identyfikacja i modelowanie pulsacyjnego przepływu krwi w systemie krwionosnym przy użyciu zero–wymiarowego modelu w analogii elektrycznej)
pp 29 - 52: Maria Gracka

Multi-fluid Euler-Euler model of the blood flow within the blood vessel with rigid walls
(Wielofazowy model przepływu krwi w naczyniu krwionosnym ze sztywnymi ścianami w podejściu Euler-Euler)

pp 53 - 80: Artur Knopek

Identification and modelling of blood flow processes in section of large blood vessel using hybrid Euler-Lagrange multiphase approach (Identyfikacja oraz modelowanie procesu przepływu krwi w czśści dużego naczynia krwionośnego z wykorzystaniem wielofazowego modelu hybrydowego Euler-Lagrange)

pp 81 - 112: Adrian Orłowski

Analiza i modelowanie wymiany ciepła w obiektach przemysłowych ogrzewanych promiennikami podczerwieni

(Analysis and identification of radiation heat transfer in the industrial hall)
pp 113 - 151: Tomasz Simla

Wykorzystanie egzergii kriogenicznej skroplonego gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej

(Exploiting the cryogenic exergy of liquefied natural gas in production of electricity)

pp 153 - 204: Mieszko Tokarski

Numerical analysis of the orthotropic sample for conductivity tests (Analiza numeryczna pola temperatury w ortotropowej próbce)