XXIII Zjazd Termodynamików

 

XXIII Zjazd Termodynamików odbędzie się w dniach 19 - 22 września 2017 roku w Beskidzie Śląskim. Zamysłem Komitetu Organizacyjnego tej cyklicznej konferencji jest umożliwienie wzajemnych kontaktów specjalistów z dziedziny termodynamiki, zarówno naukowców, jak i przedstawicieli przemysłu. Podstawowym celem tych kontaktów jest wymiana doświadczeń, prezentacja prac badawczych i rozwojowych realizowanych w poszczególnych ośrodkach, prezentacja nowych koncepcji i nowego podejścia do rozwiązywania problemów, definiowanie potrzeb oraz dyskusja nad możliwościami ich zaspokojenia. Istotną cechą charakterystyczną Zjazdu Termodynamików jest otwartość na młodych naukowców, doktorantów i studentów, dla których wydarzenie to jest platformą do zdobywania doświadczenia oraz nawiązania osobistych kontaktów, prowadzących do korzyści zarówno w wymiarze rozwoju indywidualnej kariery zawodowej, jak i rozwoju dyscypliny. Dotychczasowe edycje Konferencji pokazały, że spotkania takie są bardzo wartościowe i owocne przede wszystkim pod względem merytorycznym, ale również i towarzyskim.

 

Już dziś zapraszamy do rejestracji i przesyłania streszczeń artykułów na stronie www konferencji.

 

www.zt2017.pl

 

zjazd itc