logo_sfn.png

W ramach 5. Śląskiego Festiwalu Nauki w dniu 9 października 2021 r. uhonorowano zwycięzców Śląskiej Nagrody Naukowej (ŚNN).

 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że laureatem tegorocznej nagrody w kategorii pracownik został prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, czł. koresp. PAN, profesor w Naszej Katedrze.

 

Śląska Nagroda Naukowa (ŚNN), wręczana w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia.

 

Jest to prestiżowa nagroda, którą przyznają wszystkie uczelnie współorganizujące ŚFN. Każda ze szkół wyższych wyłania kandydatów spośród pracowników oraz doktorantów według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą reprezentanci uczelni współorganizujących ŚFN. W 2021 roku pracami Kapituły Nagrody kieruje prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

 

Piątą odsłonę śląskiego święta nauki zorganizowano pomiędzy 9 a 15 października 2021 r., i to w formule wyjątkowej i być może niepowtarzalnej: publiczność festiwalową zaproszono na jeden dzień na bulwary katowickiej Rawy, a przez pięć kolejnych dni – do przestrzeni internetowej.

 

Retransmisja Gali Otwarcia 5. ŚFN z dn. 9.10.2021 jest dostępna w serwisie YouTube:
https://youtu.be/xvcK3YvENoU?t=5108 - początek gali wręczania nagród

 

Lista tegorocznych laureatów:

https://slaskifestiwalnauki.pl/gala-otwarcia-5-sfn-slaska-nagroda-naukowa-2021

a o nagrodzie ŚNN można przeczytać także na stronie ŚFN:
https://slaskifestiwalnauki.pl/snn-o-nagrodzie

 

Serdecznie gratulujemy!

 

laureaci_Bialecki_1.png

 

laureaci_Bialecki_2.png