1 października 2020 roku w Katedrze Techniki Cieplnej rozpoczęto realizację projektu ACTIVATE.

Tytuł projektu:             Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle

Akronim:                      ACTIVATE

Okres realizacji:          01-10-2020 do 01-10-2023

Skład Konsorcjum:

Politechnika Śląska – Promotor Projektu
Norwegian University of Science and Technology
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
LOGE Polska Sp. z o.o.

 

Budżet projektu:          6 584 204,22 PLN

Finansowanie:             Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Konkurs:                      POLNOR 2019

Operator programu:   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy:            NOR/POLNOR/ACTIVATE/0046/2019-00

Witryna:                       http://www.ammoniaengine.org

 

Projekt ACTIVATE korzysta z dofinansowania o wartości 6 334 748,18 PLN otrzymanego od Norwegii i dofinansowania o wartości 950 212,23 PLN otrzymanego z Budżetu Państwa.  Budżet Politechniki Śląskiej stanowi 3 033 862,50 PLN.

Celem projektu ACTIVATE jest opracowanie nowej technologii bezpośredniego wtrysku amoniaku, która ma pomóc w poprawie parametrów pracy silnika zasilanego NH3 wykorzystywanego w przemyśle rolniczym. 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

 

2_activate_plakat_last.png

3_activate_kprm_plakat.png