• Strony Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) Politechniki Śląskiej http://www.citt.polsl.pl
  • Serwis informacyjno-doradczy BRIDGE mający na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych http://www.bridge.gov.pl

Przewodnik adresowany jest do państwowych jednostek badawczych, do których należą instytuty badawcze, uczelnie publiczne oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Publikacja w sposób przejrzysty i przystępny przedstawia złożone zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia skutecznego procesu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych (takie jak np. prawo własności przemysłowej, aspekty księgowe czy podatkowe). 

Wymiar praktyczny i wysoki poziom merytoryczny Przewodnik zyskał także dzięki udziałowi w pracach redakcyjnych nad tą publikacją uznanych partnerów: firmę PricewaterhouseCoopers oraz kancelarię prawniczą Salans D. Oleszczuk.

Przewodnik został opracowany jako narzędzie wsparcia dla wszystkich osób, które w państwowych jednostkach badawczych odpowiadają za proces komercjalizacji wyników prac B+R. Chodzi tutaj np. o kierowników projektów badawczych, kwestorów, głównych księgowych oraz last but not least, członków gremiów podejmujących decyzje w państwowych jednostkach badawczych. Ministerstwu zależało na stworzeniu praktycznego i kompleksowego kompendium wiedzy z zakresu różnych obszarów tematycznych składających się na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych lub z nią związanych. Dlatego też Przewodnik jest publikacją o zdecydowanie praktycznym charakterze, którą ww. osoby mogą wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

Informacje zawarte w Przewodniku zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem ich przydatności na różnych etapach procesu komercjalizacji. Konsekwencją tego jest układ struktury Przewodnika. 


  • Przewodnik "Komercjalizacja wyników badań naukowych — krok po kroku" wydany przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej,


    Autorzy podręcznika prowadzą czytelników przez wszystkie etapy procesu komercjalizacji. Poczynając od pomysłu na badania naukowe, które mogą stanowić produkt wdrożeniowy, poprzez ocenę ich komercyjnego potencjału, czyli analizę, czy konkretne rozwiązanie naukowe jest unikatowe i nowe... aż po sposoby ochrony i wyceny własności intelektualnej, konieczne ze względu na fakt, iż tylko odpowiednio chronione prawami własności intelektualnej naukowe opracowania mają wartość rynkową.
    W drugim rozdziale czytelnik zostaje wtajemniczony w wiedzę dotyczącą samego procesu komercjalizacji i jej modeli oraz w podstawy analizy finansowej przedsięwzięcia. To najtrudniejsze zagadnienia, dlatego w przypadku konkretnych problemów na pewno warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców w centrach transferu technologii.
    Wskazówki zawarte w trzeciej części przewodnika będą pomocne w planowaniu przedsięwzięcia i zarządzaniu projektem wdrożeniowym. Efektem końcowym dobrze zarządzanego i realizowanego projektu wdrożeniowego jest prototyp lub nowa technologia, na którą trzeba znaleźć odbiorców. Rozdział czwarty pomoże więc dobrze przygotować ofertę technologiczną, tak by była atrakcyjna dla przedsiębiorców. Niezwykle istotną rolę w prezentowaniu ofert, co podkreślają autorzy, odgrywa „język korzyści”. Im lepiej jest opracowana strategia promocyjna danego rozwiązania, tym łatwiej można dotrzeć do zainteresowanych kupnem rozwiązania naukowego. Ostatnim etapem w procesie komercjalizacji jest sprzedaż bezpośrednia pomysłu. Bardzo dużo zależy od odpowiedniego przygotowania się do spotkania oraz biegłości w dziedzinie zawierania umów handlowych, negocjowania warunków współpracy.