Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców. Laureaci otrzymają wysokie nagrody pieniężne. Ponadto najlepszym laureatom konkursu zostanie zaproponowany staż GE Polska. Instytut Techniki Cieplnej złoży także ofertę stypendium doktoranckiego dla jednego finalisty konkursu. Więcej szczegółów dotyczących regulaminu konkursu, terminów zgłoszenia, nagród itd. znajduje się tutaj..


  • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej

Zarząd Stowarzyszenia organizuje doroczny konkurs prac dyplomowych obronionych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka i Inżynieria Środowiska na Wydziale IŚiE. Do konkursu można zgłaszać prace ocenione i obronione z wynikiem bardzo dobrym w terminie 31 stycznia każdego roku.

Oceny prac dokona jury podczas specjalnej sesji kół naukowych. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (być może również pieniężne). Ogłoszenie wyników przewidziane jest w marcu każdego roku

 


  • Na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl dostępna jest oferta stypendialna na bieżący rok akademicki, opracowana we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w kolejnym roku akademickim na studia częściowe, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe.