2017/2018

 • mgr inż. Adam Stasicki
  Mathematical modelling of district heating networks of Bytom and Radzionkow and their integration analysis
  Modelowanie matematyczne sieci ciepłowniczej Bytomia i Radzionkowa oraz analiza ich połączenia

 • mgr inż. Aleksandra Gaweł
  CFD-EM and thermal network modelling of the temperature distribution in the industrial low-voltage switchgear assembly
  Modelowanie rozkładu temperatury w przemysłowej rozdzielnicy niskiego napięcia za pomocą modeli CFD-EM i sieci cieplnych

 • mgr inż. Mikołaj Mastrowski
  Investigation of various expansion devices for CO2 refrigeration units
  Badania różnych urządzeń rozprężnych układu chłodzenia na CO2
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: prof. Armin Hafner, NTNU, Trondheim, Norway

 • inż. Dawid Kosiński
  Shape optimisation of an isobutane ejector
  Optymalizacja kształtu strumienicy na izobutan

 • inż. Michał Loska
  Numerical modelling of refrigerant flow through an expansion valve
  Modelowanie numeryczne przepływu czynnika chłodniczego przez urządzenie rozprężne
   2016/2017

 • mgr inż. Jakub Bodys
  Design and simulations of Refrigerated Sea Water Chillers with CO2 ejector pumps for marine applications in hot climates
  Projekt i symulacja układów chłodniczych z eżektorami cieczowymi na CO2 na jednostkach pływających w ciepłym klimacie
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: prof. Armin Hafner, NTNU, Trondheim, Norway

 • mgr inż. Michał Stebel
  CFD analysis of high temperature geothermal system (above a magmatic chamber) using an open well
  Analiza CFD wysokotemperaturowego układu geotermalnego (powyżej komory magmowej) z otwartą studnią
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: dr Patrick Verdin, Cranfield University, U.K.

 • mgr inż. Tomasz Cieszewski
  CFD analysis of a high temperature system (above a magmatic chamber) using a deep borehole exchanger
  Analiza CFD wysokotemperaturowego układu geotermalnego (powyżej komory magmowej) z pionowym wymiennikiem ciepła
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: dr Patrick Verdin, Cranfield University, U.K.

 • inż. Adam Stasicki
  Numerical investigation on the CO2 two-phase flow inside the refrigeration system ejector using simple and advanced RANS turbulence models
  Badania numeryczne dwufazowego przepływu CO2 wewnątrz eżektora układu chłodniczego za pomocą prostych i złożonych modeli numerycznych RANS

 • inż. Aleksandra Gaweł
  Thermal network graphical application for low-voltage switchgear design procedure
  Wykorzystanie węzłowej sieci termicznej w graficznej aplikacji wspomagającej projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia

 • inż. Mikołaj Mastrowski
  Numerical investigation on the CO2 two-phase flow inside the refrigeration system ejector using the k-omega turbulence models
  Badania numeryczne dwufazowego przepływu CO2 wewnątrz eżektora układu chłodniczego za pomocą modeli k-omega
   2015/2016

 • inż. Jakub Bodys
  Numerical investigation on the two-phase ejector efficiency installed in CO2 refrigeration systems
  Badania numeryczne nad sprawnością dwufazowych strumienic w instalacjach chłodniczych na CO2
 • inż. Stanisław Gamrat
  Influence of external flue gas recirculation on gas combustion in a coke oven heating system
  Wpływ zewnętrznej recyrkulacji spalin na proces spalania w układzie grzewczych baterii koksowniczej

 • inż. Jakub Poraj
  Influence of staging air on gas combustion in a coke oven heating system
  Wpływ stopniowania powietrza na proces spalania w układzie grzewczych baterii koksownicze
   2014/2015

 • mgr inż. Mateusz Bathelt
  CFD analysis of a new type busbar application in low-voltage switchgear
  Badania cieplno-przepływowe nad możliwością zastosowania innowacyjnego modelu szyny zbiorczej rozdzielczej niskiego napięcia
 • mgr inż. Michal Haida
  Experimental analysis of the R744 vapour compression rack equipped with the multi-ejector expansion work recovery module
  Analiza eksperymentalna układu do kompresji pary R744 wyposażonego w moduł wieloeżektorowy do odzyskania pracy rozprężania
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: prof. Trygve Magme Eikevik, NTNU, Trondheim, Norway

 • inż. Jakub Repeć
  CFD analysis of multi-ejector module for CO2
  Analiza CFD działania modułu wieloeżektorowego na dwutlenek węgla
   2013/2014

 • inż. Szymon Wawrowski
  CFD study on external/internal cooler location in a dry-type electrical transformer
  Analiza CFD położenia zewnętrznej lub wewnętrznej chłodnicy w suchym transformatorze elektrycznym
   2012/2013

 

 • mgr inż. Daniel Dykowski
  Optymalizacja geometrii stożka wlotowego reaktora katalitycznego
  Shape optimisation of an inlet cone of a catalytic reactor

 • mgr inż. Karol Pilarski
  Modelowanie procesu mieszania gazu ziemnego i powietrza w mieszalniku przeciwprądowym i współprądowym
  Modelling of gas and air mixing in a countercurrent and cocurrent mixer
 • mgr inż. Anna Kopiec
  CFD modelling of a gaseous burner operation
  Modelowanie CFD pracy palnika gazowego
   2011/2012

 • inż. Piotr Buliński
  Experimentally validated CFD model of the drag force determination for a light electric vehicle with an open cockpit
  Eksperymentalnie zwalidowany model numerycznej mechaniki płynów do wyznaczenia siły oporu działającej na lekki pojazd elektryczny z otwartą kabiną 
   2010/2011

 • mgr inż. Łukasz Słupik
  Experimentally validated numerical model of coupled flow, thermal and electromagnetic problem in small power electric motor
  Eksperymentalnie zwalidowany model numeryczny procesów cieplno przepływowych i elektromagnetycznych w silniku elektryczym małej mocy
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: prof. Luiz C. Wrobel, Brunel University, U.K.
 • mgr inż. Mateusz Będkowski
  Numerical model of the TEG-water mixture revitalization process under the microwaves irradiation
  Model numeryczny procesu regeneracji trójetylowego glikolu za pomocą promieniowania mikrofalowego 
   2009/2010

 • mgr inż. Bogusław Plaza
  Modification of electric heater locations in laboratory drying oven aiming at improvement of 3-D temperature field uniformity using CFD analysis
  Modyfikacja położenia grzałek suszarki laboratoryjnej w celu zwiększenia stopnia wyrównania przestrzennego pola temperatury za pomocą analizy numerycznej procesów cieplno-przepływowych

 • mgr inż. Piotr Caniboł
  Investigation on 3-D temperature field uniformity in laboratory drying ovens with natural air circulation
  Wyrównanie trójwymiarowego pola temperatury w cieplarkach laboratoryjnych z naturalnym obiegiem powietrza

 • inż. Wojciech Slósarczyk
  Silesian Greenpower Vehicle - Project of aerodynamic bodywork, cooling system and selected mechanical parts
  Silesian Greenpower Vehicle - Projekt aerodynamicznego kształtu nadwozia, układu chłodzenia oraz wybranych elementów mechanicznych
   
   2008/2009

 • mgr inż. Piotr Olczek
  Modified internal configuration of laboratory drying oven with natural air circulation improving 3-D temperature field
  Zmodyfikowana wewnętrzna konstrukcja suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza usprawniająca trójwymiarowy rozkład temperatury

 • mgr inż. Łukasz Bartczak
  Thermal comfort investigations in a large scale building using CFD

  Zapewnienie komfortu cieplnego w wielkogabarytowym budynku za pomocą analizy numerycznej procesów cieplno-przepływowych
   2007/2008

 • mgr inż. Jakub Majchrzak
  Unsteady-state numerical analysis of heat transfer and exhaust gas flow processes inside the manifold-converter module of petrol car engine

  Nieustalona numeryczna analiza przepływu ciepła i procesów przepływowych zachodzących w kolektorze wylotowym i katalizatorze w samochodowym silniku spalinowym
  Co-Supervisor / Drugi opiekun: prof. Andrzej J. Nowak