Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał studentowi ITC Piotrowi Bulińskiemu stypendium za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013. Stypendysta rozpoczynał studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, następnie od szóstego semestru pod kierunkiem Prof. Ryszarda Białeckiego studiuje w ramach indywidualnego toku studiów.

W tym czasie odbył praktykę w EDC Polska, staż w ramach programu Erasmus w MMI Engineering, był członkiem zespołu Silesian Greenpower w edycjach 2011 i 2012 odpowiedzialnym za aerodynamikę i układ chłodzenia silnika elektrycznego, a także aktywnie działał w kole naukowym Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji.