Projekty finansowane przez Unię Europejską i inne instytucje europejskie
Projekty finansowane z programu Innowacyjna Gospodarka
 • A.J. Nowak, Z. Buliński, A. Fic, J. Smołka Przeprowadzenie badania procesów zachodzących w komorze koksowniczej - analiza i szczegółowa ocena algorytmów symulatora pracy koksowniczej, Praca realizowana w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki koordynowanego przez IChPW w Zabrzu, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2011-2012
 • A.J. Nowak, A. Fic, J. Smołka Przeprowadzenie symulacji numerycznych spalania gazu w kanałach grzewczych baterii koksowniczej i wymiany ciepła w ich regeneratorach dla wybranych geometrii tych elementów konstrukcyjnych, warunków podaży gazu, powietrza i odciągu spalin oraz warunków brzegowych na ścianie grzewczej i ścianie regeneratora, Praca realizowana w ramach projektu Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, koordynowanego przez IChPW w Zabrzu, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2009-2011
Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki
 • A.J. Nowak, J. Smołka, M. Palacz, M. Haida, J. Bodys Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy, grant badawczy własny, (program Opus 14) nr UMO-2017/27/B/ST8/00945, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2018-2021
 • J. Smołka, W. Adamczyk, T.M. Eikevik, M. Palacz, M. Stebel Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk wymiany ciepła i masy podczas procesu zamrażania metodą cieczowej fluidyzacji uderzeniowej, Grant badawczy własny (program SONATA BIS 6) nr UMO-2016/22/E/ST8/00517, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, kierownik, 2017-2021
 • J. Bodys (J. Smołka jako opiekun naukowy) Nierównowagowy dwufazowy model transkrytycznego przepływu CO2 do projektowania strumienic w najnowszych systemach chłodniczych, Grant badawczy własny (program DIAMENTOWY GRANT) nr 08/060/DG_17/0140, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, opiekun naukowy, 2017-2021
 • J. Smołka, L. Blacha i in. Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk elektromagnetycznych i cieplno przepływowych w procesie topienia i oczyszczania stopów metali w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem, Grant badawczy własny (program OPUS 7) nr DEC-2014/13/B/ST8/02364, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, kierownik, 2015-2018
 • J. Smołka, Z. Buliński, K. Banasiak Eksperymentalna i numeryczna analiza sprzężonej wymiany ciepła i płynu w stacjonarnym i wirującym zamkniętym środowisku z generacją ciepła, Grant badawczy własny (program SONATA 3) nr DEC-2011/03/D/ST8/04171, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, kierownik, 2012-2016
 • I. Szczygieł, A. Fic, A.J. Nowak, R. Białecki, J. Smołka, A. Sachajdak, Z. Buliński, M. Rojczyk, A. Mańka, K. Szczepaniak Opracowanie narzędzi komputerowych do wspomagania projektowania maszyn flotacyjnych, Grant badawczy rozwojowy nr 0893/R/T02/2010/10, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2010-2013 
 • J. Smołka, A.J. Nowak, Z. Buliński Optymalizacja konstrukcji laboratoryjnych i przemysłowych komór termostatycznych o naturalnej cyrkulacji za pomocą zweryfikowanej eksperymentalnie analizy numerycznej, Grant badawczy własny (program Iuventus Plus) nr IP 2010 038570, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, kierownik, 2010-2011
 • J. Smołka, A.J. Nowak Optymalizacja kształtu wybranych elementów konstrukcyjnych transformatora elektrycznego i jego obudowy prowadząca do zmniejszenia strat mocy w oparciu o zweryfikowaną eksperymentalnie cieplno przepływową analizę numeryczną, Grant badawczy własny nr N N513 395036, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, kierownik, 2009-2011 
 • I. Nowak, J. Smołka, A.J. Nowak Rozwiązywanie odwrotnych problemów brzegowych przepływu ciepła w układzie trójwymiarowym, Grant badawczy własny nr 3 T10B 007 30, Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej, główny wykonawca, 2006-2009
 • A.J. Nowak, A. Ziębik, R. Białecki, H. Rusinowski, M. Liszka, Z. Ostrowski, J. Smołka Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji, Grant badawczy rozwojowy nr 0372/T02/2006/01, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2006-2009
 • A.J. Nowak, J. Smołka Analiza numeryczna procesów przepływu ciepła w wybranych transformatorach elektrycznych, Grant badawczy promotorski nr 3T11F 022 27, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, główny wykonawca, 2004-2006
 • A.J. Nowak, A. Fic, H. Rusinowski, R. Cholewa, J. Smołka, M.K. Ginalski, J. Jamborski Zastosowanie modelowania matematycznego sprzężonych procesów transportu ciepła i substancji w układach z reakcjami chemicznymi do analizy wybranych etapów procesu ogniowej rafinacji miedzi, Grant badawczy własny nr 4 T10B 061 23, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, wykonawca, 2003-2006
 • Wykonawca 13 Projektów Naukowo-Badawczych (badania statutowe i własne)
Projekty finansowane przez partnerów przemysłowych
 • J. Smolka, B. Melka, M. Haida, J. Bodys, M. Palacz, M. Stebel, M. Stepien, P. Lasek, E. Piechnik, M. Halski Projekt Panta Rhei czyli realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego układu chłodzenia cieczą dla dławików średniego i niskiego napięcia poprzez zastosowanie paneli chłodzących o optymalnej konfiguracji i rozmieszczeniu, 2020-2021
 • J. Smolka, B. Melka, M. Haida, J. Bodys, M. Palacz, M. Stebel Symulacja rozszczelnienia zbiornika technologicznego z wodnym roztworem siarczanu cynku, 2020
 • J. Smolka, B. Melka, M. Stepien, P. Lasek Temperature rise simulation on reactors, Schaffner EMV AG, Luterbach, Switzerland, 2019
 • J. Smołka, M. Palacz, M. Haida, J. Bodys, A.J. Nowak R1234yf subcritical ejector design, SINTEF Energy Research, Trondheim, Norwegia, 2019
 • J. Smołka, M. Palacz, M. Haida, J. Bodys, A.J. Nowak R744 subcritical ejector design, SINTEF Energy Research, Trondheim, Norwegia, 2019
 • J. Smołka, M. Palacz, M. Haida, J. Bodys, A.J. Nowak Subcontrating in HighEFF project WP2.2 2018, SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway, 2018
 • J. Smołka, M. Palacz, M. Haida, J. Bodys, A.J. Nowak R1234yf ejector design, SINTEF Energy Research, Trondheim, Norway, 2018
 • A.J. Nowak, J. Smołka, M. Palacz, M. Haida Analiza przepływowa roztworu woda-etanol w ryflowanej rurze, ABK Klima, Oslo, Norwegia, 2017
 • J. Smołka, M. Palacz, M. Haida Projekt strumienicy na R744, SINTEF Energy Research, Trondheim, Norwegia, 2017
 • J. Smołka, J. Bodys Opracowanie modelu i analiza numeryczna wpływu wiatru na pracę dużego bloku energetycznego, 2017
 • J. Smołka i in. Analiza numeryczna chłodzenia pieca przemysłowego, 2014
 • A.J. Nowak, J. Smołka Numeryczne modelowanie procesu spalania mieszaniny gazu koksowniczego i azotu o różnym stężeniu, koksownia Arcelor, Fos-sur-Mer, Francja, 2009
 • A.J. Nowak, J. Smołka Numeryczne modelowanie procesu mieszania gazu koksowniczego i azotu w głównej rurze dystrybucyjnej koksowni, koksownia Arcelor, Fos-sur-Mer, Francja, 2009
 • A.J. Nowak, J. Smołka Opracowanie metod dla wyznaczania zastępczych danych materiałowych dla złożonych układów kompozytowych, Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Centrum Badawcze, Kraków, 2008
 • A.J. Nowak, J. Smołka Ujednorodnienie przepływu nagrzewanego powietrza w cieplarkach, Pol-Eko Aparatura, Wodzisław Śląski, 2007-2008 (zakończony wdrożeniem)
 • A.J. Nowak, J. Smołka Analiza przepływu ciepła w fundamencie pieca do ciągłego odlewania szkła Float II, Hochtief Polska, Dąbrowa Górnicza, Warszawa, 2006
Projekty studenckie