Opracowanie dedykowanej aplikacji komputerowej...

Opracowanie dedykowanej aplikacji komputerowej dla kreowania strategii wysokosprawnej dużej kogeneracji, przy  uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych i środowiskowych, w tym emisji CO2

www.itc.polsl.pl/CHP_Strateg
Projekt Rozwojowy N R06 0004 06, Nr Umowy NR06 0004 06/2019

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2009
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2012

Cel projektu

Celem projekt jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie metody wyboru optymalnego sposobu realizacji wysokosprawnej dużej kogeneracji przez przedsiębiorstwa energetyczne. Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna, zwana popularnie kogeneracją, jest najbardziej skutecznym sposobem poprawy efektywności energetycznej wytwarzania dwóch podstawowych nośników energii finalnej ciepła i elektryczności. Połączenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej z instalacjami chłodniczymi, szczególnie typu absorpcyjnego, w tzw. układy ?trigeneration? stanowi kolejne przedsięwzięcie prowadzące do poprawy efektywności energetycznej wytwarzania czynnika chłodniczego dla potrzeb chłodnictwa przemysłowego i klimatyzacji.

 

W celu wykorzystania aplikacji CHP_Strateg jest konieczne dopasowanie możliwości programu do wymagań konkretnego odbiorcy. Instytut Techniki Cieplnej zawarł w tym celu porozumienie z firmą Exergon sp. z o.o., gdzie obecnie pracują główni wykonawcy aplikacji CHP_Strateg. Firma ta, w oparciu o umowę z Politechniką Śląską, mogłaby się podjąć wykonania prac przystosowania aplikacji do potrzeb konkretnego klienta. Wersja pierwotna aplikacji CHP_Strateg wykonana w ramach umowy z NCBiR pozostaje bezpłatna.