Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych

 

Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji
www.itc.polsl.pl/projektowanie_silowni
Projekt Rozwojowy R06 002 01, Nr Umowy 0372/R/2/T02/06/01

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 28.08.2006
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 27.02.2009

Celem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie uniwersalnej metody zautomatyzownego projektowania siłowni cieplnych. Zasadniczym rezultatem końcowym projektu jest zintegrowany kod komputerowy (wraz z interfejsem graficznym i dokumentacją roboczą) realizujący całość procesu projektowania - od analizy wstępnych koncepcji, poprzez symulację ich działania, optymalizację, do końcowej oceny według wybranego kryterium (ekonomicznego lub ekologicznego).