Osiągnięcia studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał studentowi ITC Piotrowi Bulińskiemu stypendium za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013. Stypendysta rozpoczynał studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, następnie od szóstego semestru pod kierunkiem Prof. Ryszarda Białeckiego studiuje w ramach indywidualnego toku studiów.

Praca magisterska mgr inż. Sylwii Kubickiej pt. Badania nad zmniejszeniem emisji tlenków azotu z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych została nagrodzona w Konkursie absolwenckim Czas na staż organizowanym przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Promotorem pracy był dr inż. Sebastian Werle.

The Silesian Greenpower

 

Team won the 2nd place in the race of light electric vehicles The Greenpower Corporate Challenge 2011 at the Silverstone Circuit in Great Britain and for the second time consecutively received the prize for the Best Engineered Car taking part in the competition. It is worth mentioning that Rafał Maślanka, a student of Mechanical Engineering and Machinery Design at the Faculty of Energy and Environmental Engineering, set and then equalized three times the circuit best lap (2:58).

The race summary can be found on the main website of the Silesian University of Technology and the live broadcast recording is on the Silesian Greenpower project's website.

 Wojciech Slósarczyk (the ITT graduate) became the winner in the competition organized by Fiat Poland company and the Silesian University of Technology for the best master and doctoral theses carried out at our university (2010 edition).

 

Wojciech Slósarczyk was one of winners, awarded for his diploma thesis titled Silesian Greenpower Vehicle ? a project of aerodynamic body shape, cooling system and selected mechanical elements. The thesis supervisor was Dr Jacek Smołka. The ceremony of awarding diplomas and prizes took place on April 5, 2011 in the Rector's Office at the University of Bielsko Biała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wojciech Ślósarczyk with the supervisor

 

W dniu 21 czerwca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie organizowany przez firmę ENEA S.A. Kapituła Konkursu po zapoznaniu się z pełnymi wersjami prac wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach. Laureatem w kategorii prac magisterskich został absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach mgr inż. Tomasz Malik.